MŠ Palúčanská
Palúčanské sovičky majú bystré hlavičky
sovicka

O nás


Materská škola sa nachádza v mestskej časti Palúdzka, ktorá je bohatá na zeleň. Budova školy je účelová a po všetkých stránkach prispôsobená deťom. Škola má 2 triedy poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie. Súčasťou školy je aj rozsiahla školská záhrada s veľkým množstvom prírodných prvkov, ktorá ponúka možnosti na pohybové aktivity ale aj realizáciu environmentálnej výchovy, ktorú u detí rozvíjame.
 

Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu:

„Palúčanské sovičky majú bystré hlavičky!“

 

! OZNAMY !

! OZNAM !

Riaditeľka Materskej školy Palúčanská 22, oznamuje rodičom detí, že z dôvodu veľkej chorobnosti, bude materská škola v čase Jarných prázdnin od 24.2.2020 – 28.2.2020 ZATVORENÁ.

Bežná prevádzka začne dňa 2.3.2020.

_________________________________

! OZNAM !
V termíne od 2.3.2020 – 6.3.2020 materská škola organizuje LYŽIARSKY VÝCVIK pre prihlásené deti.