MŠ Palúčanská
Palúčanské sovičky majú bystré hlavičky
sovicka

O nás


Materská škola sa nachádza v mestskej časti Palúdzka, ktorá je bohatá na zeleň. Budova školy je účelová a po všetkých stránkach prispôsobená deťom. Škola má 2 triedy poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie. Súčasťou školy je aj rozsiahla školská záhrada s veľkým množstvom prírodných prvkov, ktorá ponúka možnosti na pohybové aktivity ale aj realizáciu environmentálnej výchovy, ktorú u detí rozvíjame.
 

Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu:

„Palúčanské sovičky majú bystré hlavičky!“