MŠ Palúčanská
Palúčanské sovičky majú bystré hlavičky
sovicka

Zameranie


Naša MŠ obohacuje výchovu a vzdelávanie o environmentálne prvky, krásne prírodné prostredie záhrady deťom umožňuje získavať poznatky a skúsenosti priamym pozorovaním, prostredníctvom zážitkového učenia. Deti hravou formou získavajú poznatky o rovnováhe v prírode a v prostredí, v ktorom žijeme.