MŠ Palúčanská
Palúčanské sovičky majú bystré hlavičky
sovicka

Dôležité info


Úhrada poplatkov za dochádzku

Platby je potrebné uskutočniť do 10. teho dňa príslušného mesiaca.