MŠ Palúčanská
Palúčanské sovičky majú bystré hlavičky
sovicka

Oznamy pre rodičov


 


OZNAM

Na základe VZN č.4/2022 sa od 1.4.2022 zvyšuje poplatok za stravu 1,94€/deň.
1,94€ x 20dní = 38,80€/mesiac. 

Prosíme rodičov, aby si upravili zálohové platby. Príspevok za stravu je potrebné uhradiť mesačne vopred do 10 dňa v mesiaci ! 


 

ZÁPIS A PODMIENKY PRIJATIA DETÍ
 do Materskej školy Palúčanská 22, Liptovský Mikuláš, na školský rok 2022/2023.

Riaditeľka MŠ Palúčanská 22, Liptovský Mikuláš oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie  na školský rok 2022/2023 sa uskutoční
v termíne:
2. 5. 2022 – 6.5.2022.

PODMIENKY PRIJATIA:

Prednostne budú prijaté:

Ďalšie podmienky prijatia:

Žiadosť je možné stiahnúť TU:
(Ostatné tlačivá potrebné k zápisu je možné stiahnúť v časti "Dokumenty".) a doručiť: 

V prípade potreby je možné tlačivo vyzdvihnúť  v MŠ.

Vypísanú žiadosť je potrebné doručiť riaditeľke MŠ do 6.5.2022.

Pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Písomné rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca prevezme osobne do 15.6.2022 ( konkrétny čas prevzatia riaditeľka MŠ vopred oznámi ).

Bližšie informácie poskytne riaditeľka Materskej školy Palúčanská:

tel.:      044 554 13 18,  0910 910 846

mail:    mspalucanska@centrum.sk

web:    www.mspalucanska.sk

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 1.4.2022                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Miroslava Jurčová                                                                                                                           riaditeľka MŠ


POZOR !!!

ZMENA POPLATKU ZA MŠ – ŠKOLNÉ

Na základe Verejného záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 15 / 2020 VZN sa s účinnosťou od 01.01.2021 upravuje mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne z 15 € na 20 €, jednotne pre všetky deti navštevujúce MŠ. Výnimku majú deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – tie poplatok neuhrádzajú.

Upozorňujeme rodičov, aby si upravili platby v nastavených trvalých príkazoch.

Znenie VZN v prílohe TU: https://www.mspalucanska.sk/documentloader.php?id=525&filename=vzn%20152020.pdf

__________________________________________________________________________________________________

 


                                                                                                                                                                                     

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás upozorniť na nasledovné pokyny: 

 Zmena prevádzkovej doby MŠ  od 6: 00 hod. do 16: 00 hod do odvolania. 

Odhlasovanie detí zo stravy je do 6: 30 hod daného dňa.

 

RODIČ JE POVINNÝ DODRŽIAVAŤ TIETO OPATRENIA:

• pri privádzaní dieťaťa do MŠ musí mať v šatni rúško, použije dezinfekciu na ruky, dodržiava bezpečnostný odstup, dieťa sprevádza len jeden zákonný zástupca,

• dodržiava pokyny riaditeľky MŠ, ktoré upravujú konkrétne podmienky prevádzky MŠ,

• nosenie hračiek z domáceho prostredia je zakázané,

 • v prípade, že rodič  má u svojho dieťaťa podozrenie na COVID-19, informuje o tom bezodkladne riaditeľku školy a detského lekára. V prípade podozrenia na COVID-19 bude dieťa vylúčené z dochádzky do MŠ.

 

                                                                                                                        Mgr. Miroslava Jurčová

                                                                                                                            riaditeľka MŠ