MŠ Palúčanská
Palúčanské sovičky majú bystré hlavičky
sovicka

Oznamy pre rodičov


Naši malí škôlkari pripravili pre starých rodičov k ich sviatku Dňa úcty k starším malé, milé prekvapenie.
Záznam si môžete pozrieť tu  
https://www.youtube.com/watch?v=cthqtdHGQs

 

_________________________________________________________________________________________

Vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie sa realizácia výstavby hmyzieho hotela uskutoční v najbližšom možnom termíne.

Veríme, že sa detičky budú môcť z neho tešiť čo najskôr ! 


 Na základe výzvy Slovenskej agentúry životného prostredia – ZELENÁ OÁZA, do ktorej sa naša MŠ zapojila, sme získali Hlavnú cenu, ktorou je výstavba hmyzieho hotela v areáli školskej záhrady. 

Veľmi sa tešíme, že naša snaha spríjemňovať deťom prostredie a prebúdzať u nich environmentálne cítenie má zmysel.

Oficiálne vyhodnotenie s priloženými fotografiami nájdete na: https://www.ewobox.sk/clanok/zelena-oaza-vyhodnotenie?preview=473

                                                                                                                                                                                                   Kolektív MŠ

____________________________________________________________________________________________________

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás upozorniť na nasledovné pokyny: 

 Zmena prevádzkovej doby MŠ  od 6: 00 hod. do 16: 00 hod do odvolania. 

Odhlasovanie detí zo stravy je do 6: 30 hod daného dňa.

 

RODIČ JE POVINNÝ DODRŽIAVAŤ TIETO OPATRENIA:

• pri privádzaní dieťaťa do MŠ musí mať v šatni rúško, použije dezinfekciu na ruky, dodržiava bezpečnostný odstup, dieťa sprevádza len jeden zákonný zástupca,

• dodržiava pokyny riaditeľky MŠ, ktoré upravujú konkrétne podmienky prevádzky MŠ,

• nosenie hračiek z domáceho prostredia je zakázané,

 • v prípade, že rodič  má u svojho dieťaťa podozrenie na COVID-19, informuje o tom bezodkladne riaditeľku školy a detského lekára. V prípade podozrenia na COVID-19 bude dieťa vylúčené z dochádzky do MŠ.

 

                                                                                                                        Mgr. Miroslava Jurčová

                                                                                                                            riaditeľka MŠ