MŠ Palúčanská
Palúčanské sovičky majú bystré hlavičky
sovicka

Oznamy pre rodičov


Výzva na voľby členov rady školy

Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ Materskej školy vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Materskej škole Palúčanská 22

Výzva na voľbu členov Rady školy pdf


 

POZOR !!!

ZMENA POPLATKU ZA MŠ – ŠKOLNÉ

Na základe Verejného záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 15 / 2020 VZN sa s účinnosťou od 01.01.2021 upravuje mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne z 15 € na 20 €, jednotne pre všetky deti navštevujúce MŠ. Výnimku majú deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – tie poplatok neuhrádzajú.

Upozorňujeme rodičov, aby si upravili platby v nastavených trvalých príkazoch.

Znenie VZN v prílohe TU: https://www.mspalucanska.sk/documentloader.php?id=525&filename=vzn%20152020.pdf

__________________________________________________________________________________________________

 


 Na základe výzvy Slovenskej agentúry životného prostredia – ZELENÁ OÁZA, do ktorej sa naša MŠ zapojila, sme získali Hlavnú cenu, ktorou je výstavba hmyzieho hotela v areáli školskej záhrady. 

Veľmi sa tešíme, že naša snaha spríjemňovať deťom prostredie a prebúdzať u nich environmentálne cítenie má zmysel.

                                                                                                                                                                                                   Kolektív MŠ

____________________________________________________________________________________________________

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás upozorniť na nasledovné pokyny: 

 Zmena prevádzkovej doby MŠ  od 6: 00 hod. do 16: 00 hod do odvolania. 

Odhlasovanie detí zo stravy je do 6: 30 hod daného dňa.

 

RODIČ JE POVINNÝ DODRŽIAVAŤ TIETO OPATRENIA:

• pri privádzaní dieťaťa do MŠ musí mať v šatni rúško, použije dezinfekciu na ruky, dodržiava bezpečnostný odstup, dieťa sprevádza len jeden zákonný zástupca,

• dodržiava pokyny riaditeľky MŠ, ktoré upravujú konkrétne podmienky prevádzky MŠ,

• nosenie hračiek z domáceho prostredia je zakázané,

 • v prípade, že rodič  má u svojho dieťaťa podozrenie na COVID-19, informuje o tom bezodkladne riaditeľku školy a detského lekára. V prípade podozrenia na COVID-19 bude dieťa vylúčené z dochádzky do MŠ.

 

                                                                                                                        Mgr. Miroslava Jurčová

                                                                                                                            riaditeľka MŠ